Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

I scream a lot.

I cry a lot.

I dream a lot.

Sometimes I love, sometimes I hate my self. A lot.

I prefer the bottom, 'cause it gets lonely at the top.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου